Available courses

Llengua Catalana

Llengua Catalana

Course

Llengua Castellana

Llengua Castellana

Course

Geografia d'Espanya i Catalunya - Matèria Optativa

Geografia d'Espanya i Catalunya - Matèria Optativa

Course

Experimentació

Experimentació

Course

Educació Visual i Plàstica

Educació Visual i Plàstica

Course

Educació Física

Educació Física

Course

CV Tècniques d'Estudi

CV Tècniques d'Estudi

Course

CV Tècniques d'Estudi

CV Tècniques d'Estudi

Course

CV Lectura 1 (Llengua Catalana)

CV Lectura 1 (Llengua Catalana)

Course

CV Càlcul (Matemàtiques)

CV Càlcul (Matemàtiques)

Course

Cultura i valors ètics

Cultura i valors ètics

Course

Ciències Socials

Ciències Socials

Course

Ciències Naturals

Ciències Naturals

Course

Activitat Complementària

Activitat Complementària

Course

Ciències Naturals (Anglès)

Ciències Naturals (Anglès)

Course

Activitat Alternativa a la Religió

Activitat Alternativa a la Religió

Course

Activitat complementària

Activitat complementària

Course

Ciències Naturals

Ciències Naturals

Course

Ciències Socials

Ciències Socials

Course

Cultura i Valors Ètics

Cultura i Valors Ètics

Course

CV Cartografia

CV Cartografia

Course

CV Comprensió lectora

CV Comprensió lectora

Course

CV Àlgebra (Matemàtiques)

CV Àlgebra (Matemàtiques)

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Educació Visual i Plàstica

Educació Visual i Plàstica

Course

Educació Visual i Plàstica

Educació Visual i Plàstica

Course

El Món: Geografia - Matèria Optativa

El Món: Geografia - Matèria Optativa

Course

Lengua castellana

Lengua castellana

Course

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Catalana

Course

Activitat complementària

Activitat complementària

Course

Biologia i geologia

Biologia i geologia

Course

Ciències Socials

Ciències Socials

Course

Cultura Clàssica - Matèria Optativa​

Cultura Clàssica - Matèria Optativa​

Course

Cultura i valors ètics

Cultura i valors ètics

Course

CV Emprendedoria

CV Emprendedoria

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Educació visual i plàstica

Educació visual i plàstica

Course

Física i química

Física i química

Course

Lengua castellana

Lengua castellana

Course

Llengua catalana

Llengua catalana

Course

Activitat alternativa

Activitat alternativa

Course

Activitat complementària

Activitat complementària

Course

Biologia i geologia

Biologia i geologia

Course

Ciències socials

Ciències socials

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Educació per a la ciutadania

Educació per a la ciutadania

Course

Educació visual i plàstica

Educació visual i plàstica

Course

Física i Química

Física i Química

Course

Lengua Castellana

Lengua Castellana

Course

Llengua catalana

Llengua catalana

Course

Proves Evaluació

Proves Evaluació

Course

Treball de recerca

Treball de recerca

Course

Treballs de Recuperació

Treballs de Recuperació

Course

Llengua Catalana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura

Course

Literatura Castellana

Literatura Castellana

Course

Lengua castellana y Literatura

Lengua castellana y Literatura

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Activitats Complementàries

Activitats Complementàries

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Cultura Científica

Cultura Científica

Course

Ciències de la Terra i el Medi Ambien

Ciències de la Terra i el Medi Ambien

Course

Activitats Complementàries

Activitats Complementàries

Course

Literatura Castellana

Literatura Castellana

Course

Llengua Catalana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura

Course

Literatura Castellana

Literatura Castellana

Course

Historia del Mundo Contemporáneo

Historia del Mundo Contemporáneo

Course

Educació Física

Educació Física

Course

Agenda 1º SMX

Agenda 1º SMX

Course

M01 - Muntatge i Manteniment d'Equips

M01 - Muntatge i Manteniment d'Equips

Course

M02 - Sistemes Operatius Monolloc

M02 - Sistemes Operatius Monolloc

Course

M03 - Aplicacions Ofimàtiques

M03 - Aplicacions Ofimàtiques

Course

M05 - Xarxes Locals

M05 - Xarxes Locals

Course

M06 - Seguretat Informàtica

M06 - Seguretat Informàtica

Course

M08 - Aplicacions Web

M08 - Aplicacions Web

Course

M11 - Anglès Tècnic

M11 - Anglès Tècnic

Course

M4 - Sistemes Operatius en Xarxa

M4 - Sistemes Operatius en Xarxa

Course

M5 - Redes locales

M5 - Redes locales

Course

M6 - Seguretat Informàtica

M6 - Seguretat Informàtica

Course

M7 - Serveis de Xarxa

M7 - Serveis de Xarxa

Course

M8 - Aplicacions Web

M8 - Aplicacions Web

Course

M12 - Síntesi

M12 - Síntesi

Course

M1 - Elements amovibles

M1 - Elements amovibles

Course

M2 - Elements metàl.lics i sintètics

M2 - Elements metàl.lics i sintètics

Course

M3 - Elements fixos enganxats i engrapats

M3 - Elements fixos enganxats i engrapats

Course

M4 - Igualació i preparació de superfícies

M4 - Igualació i preparació de superfícies

Course

M8 - Mecanitzat bàsic

M8 - Mecanitzat bàsic

Course

M9 - Formació i Orientació Laboral

M9 - Formació i Orientació Laboral

Course

M1 - Elements amovibles

M1 - Elements amovibles

Course

M3 - Elements fixos enganxats i engrapats

M3 - Elements fixos enganxats i engrapats

Course

M5 - Elements estructurals del vehicle

M5 - Elements estructurals del vehicle

Course

M6 - Embelliment de superfícies

M6 - Embelliment de superfícies

Course

M7 - Personalització i decoració de vehicles

M7 - Personalització i decoració de vehicles

Course

M10 - Empresa e Iniciativa Emprendedora

M10 - Empresa e Iniciativa Emprendedora

Course

M12 - Síntesi

M12 - Síntesi

Course

M13 - Formació en Centres de Treball (FCT)

M13 - Formació en Centres de Treball (FCT)

Course

C3 - Conducció i manteniment de línies automatitzades

C3 - Conducció i manteniment de línies automatitzades

Course

C5 - Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

C5 - Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Course

C7 - Tècniques de mecanització i unió

C7 - Tècniques de mecanització i unió

Course

C9 - Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

C9 - Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

Course

C10 - Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions

C10 - Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions

Course

C11 - Relacions en l'equip de treball

C11 - Relacions en l'equip de treball

Course

C12 - Formació i orientació laboral

C12 - Formació i orientació laboral

Course

FCT Formació Centres Treball

FCT Formació Centres Treball

Course

Tutories Primer

Tutories Primer

Course

M1 - Comunicació Empresarial i Atenció al Client Primer

M1 - Comunicació Empresarial i Atenció al Client Primer

Course

M2 - Compra Venta

M2 - Compra Venta

Course

M5 - Tècnica Comptable

M5 - Tècnica Comptable

Course

M7 - Informàtica (Primer)

M7 - Informàtica (Primer)

Course

M8 - Operacions Administratives de Suport Logístic

M8 - Operacions Administratives de Suport Logístic

Course

M10 - Empresa i Administració (Primer)

M10 - Empresa i Administració (Primer)

Course

M14 - Màrqueting online i Publicitat

M14 - Màrqueting online i Publicitat

Course

M15 - Màrqueting i tècniques de Venda

M15 - Màrqueting i tècniques de Venda

Course

M3 - Recursos Humans

M3 - Recursos Humans

Course

M4 - Auxiliar de Gestió de la Tesoreria

M4 - Auxiliar de Gestió de la Tesoreria

Course

M6 - Tractament de la Documentació Comptable

M6 - Tractament de la Documentació Comptable

Course

M7 - Informàtica Segon

M7 - Informàtica Segon

Course

M11 - Empresa a l'Aula

M11 - Empresa a l'Aula

Course

Tutories Segon

Tutories Segon

Course

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

Course

M4 - Sistemes de Transmissió i Frenada

M4 - Sistemes de Transmissió i Frenada

Course

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

Course

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

Course

M11 - Anglès Tècnic

M11 - Anglès Tècnic

Course

M12 - Síntesi

M12 - Síntesi

Course

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

Course

M4- Sistemes de Transmissió i Frenada

M4- Sistemes de Transmissió i Frenada

Course

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

Course

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

Course

M11 - Anglès Tècnic

M11 - Anglès Tècnic

Course

M12 - Síntesi

M12 - Síntesi

Course

M3 - Circuits, Suspensió i Direcció

M3 - Circuits, Suspensió i Direcció

Course

M3 - Circuits, Suspensió i Direcció

M3 - Circuits, Suspensió i Direcció

Course

M5 - Sistemes de Càrrega, Engegada i Motors Elèctrics

M5 - Sistemes de Càrrega, Engegada i Motors Elèctrics

Course

M8 - Mecanitzat Bàsic

M8 - Mecanitzat Bàsic

Course

M9 - Formació i Orientació Laboral

M9 - Formació i Orientació Laboral

Course

M10 - Empresa i Iniciativa Emprenedora G.M.

M10 - Empresa i Iniciativa Emprenedora G.M.

Course

M11 - Anglès Tècnic

M11 - Anglès Tècnic

Course

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

M2 - Sistemes Auxiliars del Motor

Course

M4 - Sistemes de Transmissió i Frenada

M4 - Sistemes de Transmissió i Frenada

Course

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

M6 - Circuits Elèctrics Auxiliar de Vehicles

Course

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

M7 - Sistemes de Seguretat i Comfortabilitat

Course

M11 - Anglès Tècnic

M11 - Anglès Tècnic

Course

M12 - Síntesi

M12 - Síntesi

Course

M1 - Implantació de Sistemes Operatius

M1 - Implantació de Sistemes Operatius

Course

M2 - Gestió de bases de dades

M2 - Gestió de bases de dades

Course

M3 - Programació Bàsica

M3 - Programació Bàsica

Course